中华人民共和国驻越南社会主义共和国大使馆经济商务处

Phòng Kinh tế va Thương mại Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam